NEWS SHOW

动态联播

首页-电视大赛

2016第十七届古诗词暨毛泽东诗词朗诵大赛进入决赛名单

添加时间:2017-03-31    点击量:251

(上午场)

A029  A039  A065  A021  A023  A047  A042  A073  A025  Y253  Q138  Q031  Q030  Q170 Y038  Q131  Y109  Y029  Y241  Y238  Y150  A149  Y148  A101  A053  A103  Q120  A102 Q121  Q122  Q075  Y170  Y097  Y168  A052  Y173  Y115  A011  Q026  Q167  A027  Y240 Q029  Q022  Q032  A064  Q130  A024  Q036  Q035  Y169  Y172  Q027  Y074  Q034  A002 A004  Q024  Q169  Q128  Q136  Q129  Y076  Q135  Q021  Q023  Y044  Y178  Q162  Q028 Y091  A062  A063  Q033  Y185  Q140  A001  A003  A006  A055  Y218  Y047  A086  Y181 Y202  Y252  A139  A076  Q134  A084  A085  Y225  Y221  Y239  Y223  Y228  Y226  Y229 Y214  Q133  Y022  Y211  A066  A059  A056  A087  Y167  Q123  A046  A058  Y158  Y210 A030  Y154  Y160  Y220  Y213  A070  Y152  Y155  Y153  Q125  A057  A067  Y215  Q127 A007  Y163  A032  B006  Y216  A033  Q126  Y159  Q164  A009  Y212  Y230  Q166  Y232 A040  Q132  Q142  A028  Y177  Y084  A082  Y111  Y112  Q143  A080  A079  Y257  Y217 A050  A051  A049  Y110

(下午场)

Q137  Y259  Y053  Y027  Y038  Y273  YO73  Q003  YO52  Y048  A037  A038  Y057  Y051 Y100  Y176  A041  A043  Y034  Y032  Y094  Y037  BOO3  A014  Y125  Y126  AO16  Y122 Y123  Y124  B004  Y127  A017  B002  Y026  Y071  Y080  Y070  Y087  Y264  Y050  Y046 Y043  A010  Y024  Y023  Y030  Y055  Y039  Y095  Y261  A048  A035  Y041  Y040  Y119  Y121 Y129  Y130  Y131 Y132  Y134  Y135  Y137  Y138  Y140  Y175  Y174  Y161  Y066 Y082  Y060  Y064  Y035  A081  Q144  Y056  Y031  Y184  Y054 Y025  Y028  Q008  A034  Y090  A088  Y007  Y142  Y049  Y045 Y162  Y098  Y251  Y077  Q007  Y274  Y069  Y219  Y270  Y059  Y058  Y092  Y235  Y204  Y203  Y207  Y061  Y108  Y260  Y096 Y067  Y265  Q006  Y267  Y033  Y183  Y085  Y205  Y206  Y165  Y107  Y008  A090  Q049  Q004  Y266  Y093  A083  A069  Y078  Y114  Y072  Y105  Q001  Y262  Y258  A022  Y068  Y079  Y089  Y276  Y254  A072  Y256  Y106  Y247  Y103  Q037  Q141  Q048  Y263  Y245  Y075  A071  Y246  Y164  Q124  Q005  Y117  Y036  Q009  Y086  Y250  Y004  Q145  Q161

山西黄河少儿艺术团 联系人:吴老师 电话:0351-4697533 4697123 8899505 6680688

地址:太原市羊市街38号丽阳城大厦B座五层

备案号:晋ICP备14000799号-1 技术支持:龙采科技(山西)有限公司---百度山西地区营销服务中心(山西百度推广、山西网站建设)